Motie Vestering/Wassenberg over bodem­be­roe­rende garna­len­vis­serij niet langer toestaan in beschermde natuur­ge­bieden


24 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vergunning voor garnalenvisserij in Natura-2000 gebieden is verlopen en dat deze momenteel gedoogd wordt, totdat de stikstofuitstoot op orde is gebracht,

constaterende dat deskundigen van Waddenacademie stellen dat bodemberoerende garnalenvisserij per definitie gevolgen heeft voor het ecosysteem,

constaterende dat er geen nieuwe vergunning afgegeven kan worden vanuit de Wet Natuurbescherming wanneer er redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat dat een activiteit blijvende impact heeft op de ecologie,

constaterende dat zonder zicht op een nieuwe vergunning, de gedoogperiode niet mag bestaan, onder dezelfde condities als de oude vergunning,

verzoekt de regering om de gedoogperiode stop te zetten,

en verzoekt de regering om schadelijke bodemberoerende garnelenvisserij niet langer toe te staan in beschermde natuurgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, Volt, BIJ1, D66, PvdA, PvdD, SP, GL

Tegen

FVD, CDA, PVV, VVD, CU, SGP, DENK, Omtzigt, JA21, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering/Van Esch over de indirecte lozingen van FrieslandCampina op de Waddenzee verbieden

Lees verder

Motie Wassenberg/Vestering over geen belastinggeld verspillen aan een nieuwe subsidieregeling voor mestverwerkers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer