Motie Wassenberg: verbied gebruik foetaal kalfs­serum voor ontwik­keling en productie kweek­vlees


31 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat foetaal kalfsserum lange tijd het standaard celkweekmedium vormde om cellen te kweken die de basis vormen voor kweekvlees,

overwegende dat foetaal kalfsserum op een zeer dieronvriendelijke wijze wordt verkregen,

overwegende dat er ontwikkelingen zijn die het mogelijk maken dat foetaal kalfsserum wordt vervangen door diervriendelijke, plantaardige kweekmedia,

constaterende dat er geen regels zijn omtrent het gebruik van foetaal kalfsserum of diervriendelijke alternatieven voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees,

verzoekt de regering om het gebruik van foetaal kalfsserum of andere dierlijke celkweeksera te verbieden voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen