Motie Van Esch over de inwer­king­treding van de Omge­vingswet uitstellen


4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote zorgen zijn over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021;

constaterende dat de invoering van de Omgevingswet een traject van minstens zestien jaar betreft; van mening dat zeker bij stelselherzieningen kwaliteit boven snelheid zou moeten gaan;

constaterende dat er nu onder grote tijdsdruk gewerkt wordt om op tijd klaar te zijn en het zeer de vraag is of dat overal lukt; verzoekt de regering de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen zodat de noodzakelijke voorbereidingen zonder de extra tijdsdruk getroffen kunnen worden;

verzoekt de regering tevens, om niet tot inwerkingtreding over te gaan zolang er nog (decentrale) overheden zijn die niet voldoende voorbereid zijn op de inwerkingtreding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: verbied gebruik foetaal kalfsserum voor ontwikkeling en productie kweekvlees

Lees verder

Motie Van Esch over kritiek meenemen bij het besluit over invoering van de Omgevingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer