Motie Wassenberg: plan stimu­lering productie plant­aardige eiwitten in nationale eiwit­stra­tegie


31 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet een transitie nastreeft naar een andere productie en consumptie van eiwitten,

overwegende dat het nog jaren kan duren voor kweekvlees in de winkel ligt,

overwegende dat de eiwittransitie nu al voortgang moet vinden,

constaterende dat de vraag naar vleesvervangers zo hard groeit, dat fabrikanten bang zijn voor een tekort aan plantaardige grondstoffen.

overwegende dat stimulering van de productie van grondstoffen voor plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie de Nederlandse landbouw een duurzaam toekomstperspectief biedt,

verzoekt de regering om in de nationale eiwitstrategie te komen met een plan van aanpak voor de stimulering van de productie van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie en hierbij concrete doelen op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over de handhaving van verkeersovertredingen met tractoren

Lees verder

Motie Wassenberg: verbied gebruik foetaal kalfsserum voor ontwikkeling en productie kweekvlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer