Motie Wassenberg/Van Raan over rechten toekennen aan het Wadden­gebied


15 maart 2022

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Ecuador en Nieuw-Zeeland rechten zijn toegekend aan belangrijke natuurgebieden;

overwegende dat deze natuurgebieden daardoor een betere bescherming genieten;

verzoekt de regering om rechten toe te kennen aan het Waddengebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen