Motie Wassenberg over een juri­dische analyse over de recht­ma­tigheid van de kap van het Sterrebos


15 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het 200-jarige Sterrebos deels gekapt is;

constaterende dat de kap stop gezet is vanwege de aanwezigheid van broedende, beschermde bosuilen;

constaterende dat de aanwezigheid van de bosuilen niet is meegenomen bij de verlening van de ontheffing;

constaterende dat de bomen in een straal van 75 meter rond het nest blijven staan, maar dat deze regel alleen geldt voor regulier onderhoud en niet voor boskap;

overwegende dat de kap van het Sterrebos hiermee mogelijk onrechtmatig is;

verzoekt de regering om een juridische analyse door onafhankelijke experts over de rechtmatigheid van de kap van het Sterrebos;

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, Van Haga

Tegen

JA21