Motie Van Esch/Van Raan over een vermo­gens­ga­rantie van 80% na 25 jaar en een product­ga­rantie van ten minste 10 jaar op zonne­pa­nelen


15 maart 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in de Regeling groenprojecten 2022 voor zonnepanelen een vermogensgarantie is opgenomen van minimaal 84% na 25 jaar en een productgarantie is opgenomen van ten minste 12 jaar,

Constaterende dat de technische eisen waaraan zonnestroom installaties moeten gaan voldoen in de nieuwe regeling het level playing field in gevaar brengt, ten nadele van kleinere aanbieders van PV cellen en kleinere ontwikkelaars van kleinere/complexere zonnestroomprojecten,

Constaterende dat het in het belang van de energietransitie belangrijk is dat duurzame energieopwekking juist wordt gestimuleerd,

Verzoekt de regering om in de Regeling groenprojecten 2022 de vermogensgarantie na 25 jaar op 80% vast te stellen en de productgarantie op tenminste 10 jaar vast te stellen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over het verhogen van de bruto vloeroppervlaktebedragen die in aanmerking komen voor een groenverklaring

Lees verder

Motie Wassenberg/Van Raan over rechten toekennen aan het Waddengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer