Motie Wassenberg/Van Raan over geen onom­keerbare stappen nemen wat betreft de gaswinning bij Ternaard totdat het IUCN-advies met de Kamer is gedeeld


15 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Kabinet (via UNESCO) advies heeft gevraagd aan de International Union for Conservation of Nature (IUCN) over de gaswinning Ternaard;

constaterende dat het advies van IUCN van belang is voor een gedegen afweging;

verzoekt de regering om in ieder geval geen onomkeerbare stappen te nemen over de gaswinning Ternaard totdat het advies van IUCN met de Kamer is gedeeld;

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, PVV, VVD, SGP, JA21, Van Haga