Motie Wassenberg/Van Raan over een oordeel vragen aan UNESCO/IUCN over zand­sup­pletie


15 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de adviesaanvraag aan IUCN over gaswinning bij Ternaard geen oordeel is gevraagd over zandsuppletie om bodemdaling door gaswinning te compenseren;

verzoekt de regering om alsnog een oordeel te vragen aan UNESCO/IUCN over zandsuppletie om bodemdaling door gaswinning te compenseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BBB, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, JA21, Van Haga