Motie Wassenberg/Van Raan over eerst inzetten op bespa­rende maat­re­gelen met name voor indu­striële groot­ge­bruikers van non-essen­tiële producten


15 maart 2022

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is, om tegen de afspraken in, de gasproductie in Groningen te verhogen van 3,9 tot 4,6 miljard kuub gas;

constaterende dat besparingsmaatregelen extra gaswinning overbodig zouden kunnen maken;

verzoekt de regering om eerst in te zetten op besparende maatregelen met name voor industriële grootgebruikers van non-essentiële producten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen