Motie Ouwehand over een effectief maat­re­ge­len­pakket om per direct de risico's van het vogel­griep­virus te vermin­deren


17 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vogelgriep een structureel probleem is geworden nu het virus bijna jaarrond in Nederland rondwaart,

constaterende dat het vogelgriepvirus dat op dit moment rondgaat kan overspringen van dier op mens (een zoönose) en ook bij mensen voor ernstige ziekte kan zorgen,

verzoekt de regering om te komen met een effectief maatregelenpakket om per direct de risico’s van het vogelgriepvirus te verminderen, waaronder in ieder geval het instellen van een moratorium op de nieuwvestiging van pluimveebedrijven en op de vestiging van varkens- en kippenbedrijven binnen de afstandsnorm die het RIVM adviseert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, Volt, PVV, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Raan over eerst inzetten op besparende maatregelen met name voor industriële grootgebruikers van non-essentiële producten

Lees verder

Motie Ouwehand/De Groot over een monitoringssysteem voor zoönosen in de varkenshouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer