Motie Wassenberg/Van Raan over een plan van aanpak van pensi­oen­fondsen om inves­te­ringen in de fossiele industrie te beëin­digen


14 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet ervoor kiest om de hoogte van de pensioenen in grotere mate afhankelijk te maken van de beurskoersen;

constaterende dat het onvermijdelijk is dat aandelen van fossiele bedrijven de komende jaren fors minder waard zullen worden;

overwegende dat het ook in het belang van pensioengerechtigden is dat pensioenfondsen hun investeringen in de fossiele sector beëindigen;

verzoekt de regering pensioenfondsen te stimuleren om met een plan van aanpak te komen om binnen afzienbare tijd investeringen in de fossiele industrie van de hand te doen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, VVD, SGP, 50PLUS, GKVK, Van Haga