Motie Wassenberg/Van Raan over andere moge­lijk­heden onder­zoeken om de zekerheid voor gepen­si­o­neerden te vergroten


14 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een verhoging van de AOW voor alle gepensioneerden meer zekerheid biedt en bovendien relatief gunstig uitpakt voor ouderen met een laag of geen aanvullend pensioen,

verzoekt de regering andere mogelijkheden te onderzoeken om de zekerheid voor gepensioneerden te vergroten, zoals de verhoging van de AOW en de mogelijkheid om werkgeverspremies (tijdelijk) te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, 50PLUS, DENK, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, GKVK, Van Haga