Motie Wassenberg/Van Kooten-Arissen over open­stel­lings­sub­sidie voor Kroon­domein Het Loo


10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eigenlijke Kroondomein jaarlijks van 15 september tot 25 december afgesloten wordt,

constaterende dat een van de voorwaarden van de openstellingssubsidie voor natuurgebieden is dat het gebied 358 dagen per jaar opengesteld is voor het publiek,

constaterende dat het eigenlijke Kroondomein daarmee niet voldoet aan de subsidievoorwaarden voor natuurgebieden,

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat vanaf 2021 in de voorwaarden van eventuele natuur- en landschapssubsidies, die voor het eigenlijke Kroondomein Loo bedoeld zijn, de voorwaarde van een openstelling voor het publiek van tenminste 358 dagen per jaar is opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Kooten-Arissen


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Kooten-Arissen over ontheffingsgronden voor de openstellingseis van Kroondomein Het Loo

Lees verder

Motie Van Raan over opbrengsten van het niet-afschaffen van de dividendbelasting gebruiken voor maatregelen die voldoen aan alle levensbehoeften

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer