Motie Van Raan over opbrengsten van het niet-afschaffen van de divi­dend­be­lasting gebruiken voor maat­re­gelen die voldoen aan alle levens­be­hoeften


16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de opbrengsten van het niet-afschaffen van de dividendbelasting volledig worden gebruikt voor een generieke lastenverlaging voor het bedrijfsleven;

constaterende dat zich met de publicatie van het IPCC-rapport en de uitspraak in de Urgendazaak zeer recent twee echt belangrijke nieuwe feiten hebben voorgedaan;

overwegende dat een volledig klimaatbestendig en sterk sociaal vestigingsklimaat cruciaal is voor de toekomst van Nederland, zodanig dat we voldoen aan alle levensbehoeften binnen de grenzen van de planeet;

constaterende dat vlees volgens de Verenigde Naties het urgentste probleem van deze tijd is;

constaterende dat de veesector het grootste deel van het Nederlandse koolstofbudget dreigt op te slokken;

verzoekt de regering, de opbrengsten van het niet-afschaffen van de dividendbelasting te gebruiken voor maatregelen zodat, binnen de grenzen van de planeet, we voldoen aan alle levensbehoeften, zoals het stimuleren van de cruciale transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Kooten-Arissen over openstellingssubsidie voor Kroondomein Het Loo

Lees verder

Motie Akerboom/Van Gerven over de maximale vergoeding van Q-koortsslachtoffers verhogen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer