Motie Wassenberg/Van Kooten-Arissen over onthef­fings­gronden voor de open­stel­lingseis van Kroon­domein Het Loo


10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige openstellingssubsidie voor het eigenlijke kroondomein tot 2021 loopt;

constaterende dat de Kamer momenteel niet kan controleren op welke gronden de ontheffing van de openstellingseis voor het eigenlijke kroondomein verleend is;

verzoekt de regering, de Kamer volledige openheid te verschaffen over de gronden voor ontheffing van de openstellingseis van het eigenlijke kroondomein,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Van Kooten-Arissen


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP