Motie Van Raan over de gevolgen voor Nederland van de wereld­wijde tempe­ra­tuur­stijging in kaart brengen


4 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de netto-opbrengsten van het beperkt houden van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C door onderzoekers van de universiteit van Stanford zijn geraamd op 30.000 miljard dollar;

verzoekt het kabinet, in kaart te brengen wat dit specifiek voor Nederland betekent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Wassenberg voor concrete, ambitieuze CO2-reductiedoelen voor lucht- en scheepvaart

Lees verder

Motie Wassenberg/Van Kooten-Arissen over ontheffingsgronden voor de openstellingseis van Kroondomein Het Loo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer