Motie Wassenberg/Van Esch over het waterpeil rondom natuur­ge­bieden niet kunst­matig te verlagen


27 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het beleid van de afgelopen decennia heeft gefaald om de verdroging tegen te gaan, zoals onder andere blijkt uit het feit dat de doelstelling om het verdroogde oppervlak voor 2010 met 40% te verkleinen niet is gehaald;

constaterende dat het grondwaterpeil in Nederland kunstmatig laag wordt gehouden en regen snel wordt afgewaterd ten behoeve van de landbouw;

verzoekt de regering, niet langer het waterpeil rondom natuurgebieden kunstmatig te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag

Van Esch

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK, vKA, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, SGP, VVD, D66, PVV, GKrol, Van Haga, FVD