Motie Van Raan over kinderen beschermen tegen lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie


17 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige tactiek van de minister om kindermarketing in het onderwijs te weren niet voldoende werkt,

verzoekt de regering, een nog actievere houding aan te nemen bij het beschermen van kinderen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie in het onderwijs.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, Van Haga