Motie Van Esch over het stevig beboeten van illegaal geslagen water­putten


27 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Wetterskip Fryslân in 2019 een inventarisatie deed naar de waterputten bij 16 bedrijven en naast de 30 geregistreerde waterputten nog 25 illegale waterputten aantrof en er geen boetes zijn uitgeschreven;

constaterende de extreme droogte de afgelopen drie jaar;

constaterende dat de provincies momenteel alle waterputten in kaart brengen en een plan van aanpak schrijven;

verzoekt de regering, om te garanderen dat, zodra de inventarisatie van de waterputten is afgerond, er structureel gehandhaafd wordt en illegaal geslagen waterputten stevig beboet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD, PvdA, DENK, 50PLUS

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Esch over het waterpeil rondom natuurgebieden niet kunstmatig te verlagen

Lees verder

Motie Van Raan/Van Haga: zo min mogelijk biomassacentrales

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer