Motie Wassenberg/Teunissen over pleiten voor een verplichting in de ontbos­sings­ver­or­dening tot het beschermen van mensen­rechten


8 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de toelichting bij de ontbossingsverordening het belang van de rechten van kwetsbare gemeenschappen benadrukt;

constaterende dat de wettekst zelf alleen respect eist voor de in het productieland geldende regels en geen verwijzing bevat naar de internationaal geldende mensenrechtennormen;

constaterende dat de internationale verplichtingen op het gebied van mensenrechten vaak niet zijn vertaald naar nationaal recht door bovengenoemde productielanden;

overwegende dat de verordening hiermee mensenrechtenschendingen niet voorkomt;

verzoekt de regering er in Europees verband voor te pleiten om in de ontbossingsverordening een duidelijke verplichting te creƫren om de in het internationale recht verankerde mensenrechten te beschermen,

en gaat over tot de orde van dag.

Wassenberg
Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BBB, Volt, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, JA21, Van Haga