Motie Teunissen over pleiten voor het laten vervallen van de laag­ri­si­co­ca­te­gorie


8 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Europese ontbossingsverordening een landenbenchmarkingsysteem is opgenomen dat gebieden categoriseert in laag, gemiddeld of hoog risico op het produceren van niet ontbossingsvrije grondstoffen;

constaterende dat afhankelijk van dit risico de voorwaarden waar het gepaste zorgvuldigheidsproces aan moet voldoen variƫren;

constaterende dat het kabinet aangeeft dat dit een prikkel kan zijn voor bedrijven om gebieden met een hoger risico te verlaten voor gebieden waar minder strenge regels gelden;

verzoekt de regering er in Europees verband voor te pleiten om de laag-risico categorie te laten vervallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, DENK