Motie Wassenberg/Teunissen over een onderzoek naar het aanpakken van mili­eu­cri­mi­na­liteit bij kunst­gras­re­cy­cle­be­drijven


7 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kunstgrasrecyclebedrijven stelselmatig de grenzen van milieuwetgeving opzoeken en overtreden en dat lokale overheden hier onvoldoende op hebben gecontroleerd en gehandhaafd;

overwegende dat dit opnieuw aantoont dat lokale overheden onvoldoende zijn opgewassen tegen bedrijven die het niet zo nauw nemen met milieuwetgeving;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe het Rijk de regie over de aanpak van milieucriminaliteit weer kan nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Teunissen over een bewijsnorm voor het recyclen van kunstgrasvelden

Lees verder

Motie Van Raan/Paternotte over binnen CORSIA fossiel gewonnen olie niet als ‘green alternative fuel’ laten bestaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer