Motie Van Raan/Pater­notte over binnen CORSIA fossiel gewonnen olie niet als ‘green alter­native fuel’ laten bestaan


9 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de minister van I&W heeft aangegeven dat olie niet tot een duurzame brandstof gerekend zou mogen worden;

Verzoekt de regering zich maximaal in te spannen dat binnen CORSIA fossiel gewonnen olie niet als ‘green alternative fuel’ kan bestaan;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Paternotte


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD, VVD