Motie Van Raan/Pater­notte over binnen CORSIA fossiel gewonnen olie niet als ‘green alter­native fuel’ laten bestaan


9 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de minister van I&W heeft aangegeven dat olie niet tot een duurzame brandstof gerekend zou mogen worden;

Verzoekt de regering zich maximaal in te spannen dat binnen CORSIA fossiel gewonnen olie niet als ‘green alternative fuel’ kan bestaan;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Paternotte


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Teunissen over een onderzoek naar het aanpakken van milieucriminaliteit bij kunstgrasrecyclebedrijven

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over de MER Lelystad Airport naar de Europese Commissie sturen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer