Motie Wassenberg over de hand­having van verkeers­over­tre­dingen met tractoren


22 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat bij (verkeers)overtredingen die worden begaan met tractoren op eenzelfde manier moet worden gehandhaafd als bij vergelijkbare andere (verkeers)overtredingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, VVD, SGP, Van Haga