Motie Wassenberg: Pilot tilt­sen­soren verbreden met laag­fre­quent geluid


20 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mijnbouw trillingen en laagfrequent geluid produceert, wat zowel schade aan huizen als gezondheidsproblemen kan veroorzaken,

constaterende dat er een pilot met tiltsensoren komt in Noord-Nederland om het verband tussen mijnbouwtrillingen en schade vast te stellen,

constaterende dat laagfrequent geen onderdeel is van deze pilot en dat daardoor een onvolledig beeld dreigt te ontstaan,

verzoekt de regering om de pilot tiltsensoren te verbreden met laagfrequent geluid,

en gaat over tot de orde van de dag,


Wassenberg
Nijboer
Beckerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: Inventariseren in welke mate de bodem rondom opslagvaten van gaswinning is verontreinigd

Lees verder

Motie Van Kooten-Arissen over versleuteling van berichten in zorgcommunicatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer