Motie Van Kooten-Arissen over versleu­teling van berichten in zorg­com­mu­ni­catie


20 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in de Kamerbrief van 8 februari 2019 (27 529, nr. 170) erkent dat de uitwisseling van medische gegevens op dit moment niet end-to-end versleuteld is;

van mening dat medische gegevens de allerhoogste bescherming verdienen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of end-to-endencryptie inmiddels, gegeven de huidige stand der techniek, toepasbaar is voor de bestaande uitwisselingssystemen in de zorg, en tevens in kaart te brengen welke communicatiesystemen in de zorg op dit moment reeds end-to-end-encryptie gebruiken en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK, FVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: Pilot tiltsensoren verbreden met laagfrequent geluid

Lees verder

Motie Van Kooten-Arissen over uitsluitend toestemming aan zorgverleners of zorgaanbieders met een zorgrelatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer