Motie Wassenberg: Inven­ta­ri­seren in welke mate de bodem rondom opslag­vaten van gaswinning is veront­reinigd


20 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Farmsum 30.000 liter giftig benzeen, een bijproduct van gaswinning, uit opslagvaten is gelekt,

constaterende dat het nog onbekend is in welke mate de bodem door dit lek is verontreinigd,

overwegende het risico dat ook elders in het land zulke opslagvaten giftige stoffen kunnen lekken,

verzoekt de regering te inventariseren in welke mate de bodem rondom opslagvaten van gaswinning is verontreinigd,

en gaat over tot de orde van de dag,


Wassenberg
Nijboer
Beckerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: Geen aardwarmteprojecten toestaan rond waterreserves

Lees verder

Motie Wassenberg: Pilot tiltsensoren verbreden met laagfrequent geluid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer