Motie Wassenberg over zorgen dat bedwelming van meer­vallen vóór de slacht het gebruik wordt in viskwe­ke­rijen


12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een goede methode bestaat voor het bedwelmen van meerval in viskwekerijen,

constaterende dat deze bedwelmingsmethode slechts in de helft van de gevallen wordt toegepast,

verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de sector en er zorg voor te dragen dat bedwelming van meervallen vóór de slacht het gebruik wordt in viskwekerijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, FvD, CU, VVD, SGP, DENK