Motie Wassenberg c.s. over de huidige dieren­wel­zijns­teams van de NVWA behouden


12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat medewerkers uit de teams die zijn aangesteld om te handhaven in zware dierenwelzijnszaken nu lijken te worden verdeeld over andere teams met bredere takenpakketten, zodat zij collega's kunnen bijsturen en zo het niveau van handhaven te
verhogen,

overwegende, dat het een taak is van het management om te zorgen voor uniforme handhaving en het aansturen van niet goed functionerende medewerkers,

overwegende, dat de dierenwelzijnsteams in hun huidige vorm hebben bewezen van grote waarde te zijn voor de organisatie, onder andere bij het optreden in de noordelijke slachthuizen,

verzoekt de regering de huidige dierenwelzijnsteams van de NVWA te behouden en het management op te dragen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het begeleiden en aansturen van medewerkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Ouwehand
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over zorgen dat bedwelming van meervallen vóór de slacht het gebruik wordt in viskwekerijen

Lees verder

Motie Wassenberg over hanteren van het voorzorgbeginsel ten aanzien van de vangst van zeebaars

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer