Motie Wassenberg over het halen van de deadline van 1 januari 2020 voor het stoppen van over­be­vissing


12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) van meet af aan tot doel heeft gehad om overbevissing, uiterlijk op 1 januari 2020 te stoppen, maar dat dit doel nog steeds niet is gehaald,

verzoekt de regering alles in het werk te stellen om deze deadline te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga