Motie Wassenberg over zich actief verzetten tegen het ophogen van de visvangst­quota boven het weten­schap­pelijk advies


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op 15 december de visvangstquota voor een deel van de visserijsector voor 2021 worden vastgesteld,

constaterende dat de quota vastgesteld worden op basis van wetenschappelijk advies,

constaterende dat voor 2020 maar liefst 52 van de 120 quota hoger zijn vastgesteld dan het wetenschappelijk advies,

verzoekt de regering zich in Europa actief te verzetten tegen het ophogen van de quota boven het wetenschappelijk advies,

En gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, GKrol

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het intrekken van de dierentuinvergunning van het Dolfinarium

Lees verder

Motie Wassenberg over het vaststellen van quota voor alle soorten vissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer