Motie Wassenberg over het vast­stellen van quota voor alle soorten vissen


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor sommige vissoorten er geen quota zijn en dat er voor deze soorten daarom geen bovengrens geldt,

overwegende dat dit het gevaar van overbevissing met zich meebrengt,

verzoekt de regering om voor alle soorten vissen in Europa quota vast te stellen op basis van wetenschappelijk advies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GKrol