Motie Wassenberg over het intrekken van de dieren­tuin­ver­gunning van het Dolfi­narium


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Dolfinarium over een dierentuinvergunning voor onbepaalde tijd beschikt,

constaterende dat de Visitatiecommissie Dierentuinen buitengewoon kritisch oordeelde over het Dolfinarium en constateerde dat de dolfijnen en zeeleeuwen onnatuurlijk gedrag moeten vertonen, dat de focus ligt op entertainment en niet op educatie en dat de dierenverblijven op een enkele uitzondering na niet voldoen aan standaards van dierenwelzijn,

constaterende dat het Dolfinarium in 2017 en 2019 gemaakte afspraken over een verbetering van de dierenverblijven en het aanpassen van de shows met dieren niet is nagekomen,

constaterende dat het ook in 2020 in het Dolfinarium nog steeds draait om de shows met dolfijnen en zeeleeuwen,

constaterende dat het Dolfinarium per 1 januari 2019 uit de Vereniging voor Dierentuinen gestapt is en aangaf zich te willen ontwikkelen in de richting van “een vrijetijdspark met een breder aanbod dan dat van een traditioneel dierenpark” omdat de “gasten meer vermaakt willen worden,

overwegende dat het Dolfinarium daarmee niet voldoet aan de voorwaarden voor een dierentuinvergunning,

verzoekt de regering om de dierentuinvergunning van het Dolfinarium in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen