Motie Wassenberg over zich actief verzetten tegen Europese subsidies voor de promotie van viscon­sumptie


8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie reclames subsidieert om de consumptie van vis te promoten,

overwegende dat het kabinet heeft aangegeven geen voorstander te zijn van de EU-financiering van de promotie van landbouwproducten, waaronder vlees,

verzoekt de regering, zich in Europa actief te verzetten tegen Europese subsidies voor de promotie van visconsumptie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP, DENK