Motie Van Esch over het serieus opvolgen van meldingen van hout­stook­overlast


9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat houtstook grote gezondheidsschade met zich mee brengt,

constaterende dat een aantal gemeentes de toolkit houtstook niet (willen) gebruiken,

van mening dat het recht op gezonde lucht in iedere gemeente gelijk is,

verzoekt de regering er bij gemeentes op aan te dringen dat, via de toolkit of op een andere manier, de meldingen van houtstookoverlast serieus opvolging krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag,

van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

PVV, FVD, VVD