Motie Van Raan: stel voldoende middelen, tijd, ruimte en profes­si­o­na­li­se­rings­mo­ge­lijk­heden ter beschikking aan het onderwijs


16 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het vervolgtraject van de curriculumherziening voldoende middelen, tijd, ruimte en professionaliseringsmogelijkheden ter beschikking te stellen aan het onderwijsveld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen