Motie Wassenberg over statiegeld op blikjes


25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er jaarlijks 100 tot 160 miljoen blikjes in het milieu terecht komen,

overwegende dat een verschuiving van plastic flesjes naar blik zeer onwenselijk is,

verzoekt de regering om een wetsvoorstel voor te bereiden voor de invoering van statiegeld op blikjes,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen