Motie Wassenberg over Flora­Holland verplichten om over te stappen op herbruikbare trays


25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat FloraHolland in het kader van de producentenverantwoordelijkheid verplicht is alleen verpakkingen op de markt te brengen die zodanig zijn ontworpen dat hergebruik of recycling mogelijk is, maar desondanks kiest voor wegwerp-trays en daarmee jaarlijks 23 miljoen kilo plastic afval produceert,

constaterende dat FloraHolland reeds beschikt over goede retoursystemen voor trays (Kamerbrief IENW/BSK-2018/276721.01),

overwegende dat FloraHolland zich weliswaar heeft aangesloten bij het Plastic Pact, maar dat dit Plastic Pact geen verplichtend karakter heeft,

verzoekt de regering FloraHolland te verplichten om over te stappen op herbruikbare trays,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen