Motie Wassenberg over duur­zaam­heids­kader zoveel mogelijk te versnellen


25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het duurzaamheidskader voor biomassa op zijn vroegst in 2020 komt en de routekaart nationale biomassa pas zes maanden daarna,

overwegende dat het risico bestaat dat in de tussentijd biomassa sterk overvraagd wordt en dat er subsidie wordt verstrekt aan biomassa die niet aan de duurzaamheidseisen voldoet,

verzoekt de regering om de ontwikkeling van het duurzaamheidskader zoveel mogelijk te versnellen en de routekaart nationale biomassa eerder vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over onduurzame wegwerpplastics

Lees verder

Motie Wassenberg over statiegeld op blikjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer