Motie Wassenberg over slacht­offers van het onveilige school­klimaat compen­seren voor kosten voor nazorg


30 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat LHBTIQA+-leerlingen op de Gomarus Scholengemeenschap zijn geïntimideerd en gepest, waarbij trauma’s zijn veroorzaakt;

constaterende dat de psycholoog van de betrokken GGZ-instelling heeft bijgedragen aan het probleem;

overwegende dat mogelijk ook op andere scholen zich dergelijke situaties voordoen;

verzoekt de regering, de slachtoffers van het onveilige schoolklimaat op de Gomarus en andere scholen te compenseren voor de kosten voor psychologische ondersteuning, nazorg en herstel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen