Motie Vestering over intrekken van het EU-voorstel om de toelating van flumi­oxazine voor tien jaar te vernieuwen


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie voorstelt de toelating van de pesticide flumioxazine te vernieuwen voor een periode van tien jaar, terwijl de voedselautoriteit EFSA heeft geconcludeerd dat het middel giftig is voor algen, waterplanten en verschillende diersoorten, en dat hormoonverstorende effecten niet uitgesloten kunnen worden,

overwegende dat de Europese verordening 1107/2009 voorschrijft dat alleen pesticiden toegelaten kunnen worden waarvan bewezen is dat ze niet hormoonverstorend zijn,

verzoekt de regering tijdens de komende Landbouw- en Visserijraad de Europese Commissie te wijzen op deze strijdigheid met de wet, en te verzoeken het voorstel in te trekken,

verzoekt de regering tevens, indien de Commissie het voorstel niet intrekt, tegen de vernieuwing van de toelating van flumioxazine te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over slachtoffers van het onveilige schoolklimaat compenseren voor kosten voor nazorg

Lees verder

Motie Bouchallikht/Van Esch/Beckerman over het minimaliseren van alle directe en indirecte lozingen van PFAS op het oppervlaktewater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer