Motie Wassenberg over onduurzame wegwerp­plastics


25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verbod op (wegwerp)plastic verpakkingen kan leiden tot een toename van papieren en kartonnen verpakkingen en dat uit de impact assessment van de Europese Commissie volgt dat dit kan leiden tot een toename van landgebruik,

verzoekt de regering om te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat, waarbij de onduurzame wegwerpplastics vervangen worden door onduurzame alternatieven,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen