Motie Ouwehand over geen handels­ver­dragen met landen die het klimaat­ak­koord van Parijs niet respec­teren


25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie inzet op handelsverdragen met landen als Brazilië en de Verenigde Staten;

spreekt uit dat een handelsverdrag er in elk geval niet kan komen als het klimaatakkoord van Parijs niet door alle verdragspartners wordt gerespecteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, D66, CU, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, 50PLUS