Motie Wassenberg over niet inzetten van de verduur­za­mings­gelden voor gebruik van biobrand­stoffen


12 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de productie van biobrandstoffen veelal gepaard gaat met het vernietigen van ecosystemen, aangezien regenwouden, savannes en natuurlijke graslanden plaats moeten maken voor de productie van deze brandstoffen;

constaterende dat wetenschappers ervoor waarschuwen dat er bij de productie en het gebruik van biobrandstoffen meer CO2 vrijkomt dan het bespaart;

overwegende dat het gebruik van biobrandstoffen om deze reden niet bijdraagt aan de verduurzaming van het vrachtvervoer;

verzoekt de regering, de verduurzamingsgelden niet in te zetten voor verduurzaming door het gebruik van biobrandstoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, PvdA, PvdD, DENK, FVD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie, 50PLUS, SGP