Motie Wassenberg over toepassen van de vracht­wa­gen­heffing op het gehele Neder­landse wegennet


12 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de invoering van de vrachtwagenheffing op het gehele wegennet duurzamer, eerlijker, veiliger, gezonder en goedkoper is dan beperkte invoering;

van mening dat de verwachte toename van drie verkeersdoden per jaar bij beperkte invoering van de vrachtwagenheffing niet te rijmen is met de doelstelling van het kabinet om te komen tot nul verkeersdoden per jaar;

constaterende dat vrachtwagens niet alleen op snelwegen, maar ook op lokale wegen schadelijke stoffen uitstoten;

verzoekt de regering, de vrachtwagenheffing toe te passen op het gehele Nederlandse wegennet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

PVV, VVD, CDA, D66, SP, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, FvD