Motie Wassenberg over gebruik van biobrand­stoffen uit voed­sel­ge­wassen niet aanmerken als verduur­zaming van het vracht­verkeer


12 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de productie van biobrandstoffen veelal gepaard gaat met het vernietigen van ecosystemen, aangezien regenwouden, savannes en natuurlijke graslanden plaats moeten maken voor de productie van deze brandstoffen;

constaterende dat wetenschappers ervoor waarschuwen dat er bij de productie en het gebruik van biobrandstoffen meer CO2 vrijkomt dan het bespaart;

overwegende dat het gebruik van biobrandstoffen om deze reden niet bijdraagt aan de verduurzaming van het vrachtvervoer;

spreekt uit dat het gebruik van biobrandstoffen afkomstig van voedselgewassen niet aangemerkt kan worden als een verduurzaming van het (vracht)verkeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

WassenbergStatus

Verworpen

Voor

PVV, GL, SP, PvdA, PvdD, DENK, FVD

Tegen

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS