Motie Wassenberg over het verzetten tegen scha­de­lijke visse­rij­sub­sidies


13 november 2019

De Kamer,

constaterende dat het Europees Parlement op 12 november gestemd heeft voor het openen van de onderhan-delingen met de Raad over het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2021-2027,

constaterende dat er voorstellen op tafel liggen om miljardensubsidies te verstrekken voor hernieuwing en modernisering van de Europese vissersvloot;

constaterende dat de voorgestelde subsidies zorgen voor een vergroting van de capaciteit van de vissersvloot en dat zowel de Europese Commissie als diverse milieuorganisaties hierover hun zorgen hebben geuit,

constaterende dat in WTO-verband is overeengekomen om schadelijke visserijsubsidies die bijdragen aan overcapaciteit uiterlijk in 2020 te stoppen, in lijn met Duurzaam Ontwikkelingsdoel 14.6 van de Verenigde Naties,

verzoekt de regering om zich tijdens de onderhandelingen over het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2021-2027 te verzetten tegen schadelijke visserijsubsidies die in strijd zijn met WTO-afspraken en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over geen uitzondering op de vangstreductie voor kabeljauw als bijvangst

Lees verder

Motie Van Raan: initiatief nemen voor CO2-grensheffing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer