Motie Van Raan: initi­atief nemen voor CO2-grens­heffing


14 november 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat bepaalde landen verder gaan in het implementeren van klimaatbeleid dan andere landen,

Overwegende, dat de Europese markt open staat voor niet-Europese bedrijven die vanwege tekortschietend klimaatbeleid in eigen tegen lagere kosten kunnen produceren,

Overwegende, dat een Europese CO2-grensheffing het risico op CO2-leakage verlaagt en daarmee klimaatbeleid van Europese landen enorm helpt,

Verzoekt de regering de regering het initiatief te nemen voor een CO2-grensheffing, en een plan van aanpak zo spoedig mogelijk naar de Kamer en de Europese Commissie te sturen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga