Motie Wassenberg over het stoppen van de import van vrucht­baar­heids­mid­delen met paar­den­bloed


9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het vruchtbaarheidsmiddel voor dieren PMSG (‘Pregnant Mare Serum Gonadotropin)’ wordt geproduceerd met bloed van drachtige paarden,

constaterende dat dit gepaard gaat met ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen, doordat paarden op zogenaamde ‘bloedboerderijen’ systematisch drachtig worden gemaakt en worden blootgesteld aan excessieve bloedafnames van wel vijf tot wel tien liter per week,

overwegende dat het kabinet in 2017 heeft aangegeven deze praktijk zeer onwenselijk te vinden en zich in te willen zetten voor een aanpassing van de Europese diergeneesmiddelenwetgeving om de import van PMSG binnen 4 jaar te kunnen tegenhouden, dus uiterlijk in 2021,

overwegende dat de Europese Commissie vanuit de nieuwe diergeneesmiddelenverordening wettelijk verplicht is om uiterlijk op 29 januari 2025 dierenwelzijnseisen te stellen aan de productie van diergeneesmiddelen, maar dit ook eerder kan doen,

verzoekt de regering om bij de Europese Commissie aan te dringen op snellere invoering van dierenwelzijnseisen aan productie van diergeneesmiddelen dan de uiterlijke datum van 29 januari 2025,

verzoekt de regering om er bij de Europese Commissie op aan te dringen dat deze dierenwelzijnseisen sterk genoeg zullen zijn om de import en productie van PMSG daadwerkelijk te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, JA21, Volt

Tegen

FVD, VVD, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie over het opnemen van andere ecosystemen in het EU-wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten

Lees verder

Motie Teunissen over het steunen van het voorstel voor een implementatietermijn van twaalf maanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer